מחירון הסדרה הרכה


אלבום A-4 אנכי כריכה רכה
פנים האלבום מודפס דו צדדי ע"ג נייר כרומו 170 גר'
כריכה מודפסת ע"ג כרומו מט 300 גר'.
כרוך בכריכה רכה פרי עיצובכם. 
ניתן לבצע בו את כל פעולות העריכה של תוכנת MyAlbum,
גודל: 28x20 ס"מ
נייר: כרומומט 170 / נטול עץ אקולוגי 150 גר'
כריכה: כריכה רכה מודפסת ע"ג כרומומט 300 גר' לפי עיצובכם 
אלבום A-4 אנכי כריכה רכה
מחיר עמודים - ש"ח
מספר עמודים:
40% הנחה | ש"ח ש"ח
אלבום A-5 כריכה רכה
פנים האלבום מודפס דו צדדי ע"ג נייר כרומו 170 גר'
כריכה מודפסת ע"ג כרומו מט 300 גר'.
כרוך בכריכה רכה פרי עיצובכם. 
ניתן לבצע בו את כל פעולות העריכה של תוכנת MyAlbum,
גודל: 15x20 ס"מ
נייר: כרומומט 170 / נטול עץ אקולוגי 150 גר'
כריכה: כריכה רכה מודפסת ע"ג כרומומט 300 גר' לפי עיצובכם 
אלבום A-5 כריכה רכה
מחיר עמודים - ש"ח
מספר עמודים:
40% הנחה | ש"ח ש"ח
אלבום כיס כריכה רכה
אלבום כיס כריכה רכה
פנים האלבום מודפס דו צדדי ע"ג נייר כרומו 170 גר'
כריכה מודפסת ע"ג כרומו מט 300 גר'.
כרוך בכריכה רכה פרי עיצובכם. 
ניתן לבצע בו את כל פעולות העריכה של תוכנת MyAlbum,
גודל: 10X15 ס"מ
נייר: כרומומט 170 / נטול עץ אקולוגי 150 גר'
כריכה: כריכה רכה מודפסת ע"ג כרומומט 300 גר' לפי עיצובכם 
אלבום כיס כריכה רכה
אלבום כיס כריכה רכה
מחיר עמודים - ש"ח
מספר עמודים:
0% הנחה | ש"ח ש"ח
אלבום 20X20 כריכה רכה
פנים האלבום מודפס דו צדדי ע"ג נייר כרומו 170 גר'
כריכה מודפסת ע"ג כרומו מט 300 גר'.
כרוך בכריכה רכה פרי עיצובכם. 
ניתן לבצע בו את כל פעולות העריכה של תוכנת MyAlbum,
גודל: 28x20 ס"מ
נייר: כרומומט 170 / נטול עץ אקולוגי 150 גר'
כריכה: כריכה רכה מודפסת ע"ג כרומומט 300 גר' לפי עיצובכם 
אלבום 20X20 כריכה רכה
מחיר עמודים - ש"ח
מספר עמודים:
40% הנחה | ש"ח ש"ח
אלבום A4 ספירלה
מודפס דו צדדי ע"ג נייר 300 גר' עבה ואיכותי ביותר.
כרוך בספירלה מתכת עם שקף מלפנים ומאחור.
באלבום ניתן לבצע בו את כל פעולות העריכה

מתאים במיוחד לספרי סוף שנה בגני ילדים
גודל: 29x20 ס"מ
נייר: כרומומט 300 ג"ר
כריכה: כריכה ספירלה מודפסת לפי עיצובכם 
אלבום A4 ספירלה
מחיר עמודים - ש"ח
מספר עמודים:
0% הנחה | ש"ח ש"ח