מחירון Plana Album


Plana Album A4 אנכי
מודפס הדפסה רציפה, היוצרת פתיחה 180 מעלות.  
כרוך בכריכה קשה פרי עיצובכם. 
ניתן לבצע בו את כל פעולות העריכה של תוכנת MyAlbum
גודל: 28x20 ס"מ
נייר: פוטו (צילום) 380 גרם
כריכה: כריכה קשה כספר מודפסת לפי עיצובכם 
Plana Album A4 אנכי
חדש!
מחיר עמודים - ש"ח
מספר עמודים:
0% הנחה | ש"ח ש"ח
Plana Album A4 פנורמי
מודפס הדפסה רציפה, היוצרת פתיחה 180 מעלות.  
כרוך בכריכה קשה פרי עיצובכם. 
ניתן לבצע בו את כל פעולות העריכה של תוכנת MyAlbum
גודל: 28x20 ס"מ
נייר: פוטו (צילום) 380 גרם
כריכה: כריכה קשה כספר מודפסת לפי עיצובכם 
Plana Album A4 פנורמי
חדש!
מחיר עמודים - ש"ח
מספר עמודים:
0% הנחה | ש"ח ש"ח
Plana Album 28X28
מודפס הדפסה רציפה, היוצרת פתיחה 180 מעלות.  
כרוך בכריכה קשה פרי עיצובכם. 
ניתן לבצע בו את כל פעולות העריכה של תוכנת MyAlbum
גודל: 28x28 ס"מ
נייר: פוטו (צילום) 380 גרם
כריכה: כריכה קשה כספר מודפסת לפי עיצובכם 
Plana Album 28X28
חדש!
מחיר עמודים - ש"ח
מספר עמודים:
0% הנחה | ש"ח ש"ח
Plana Album 20X20
מודפס הדפסה רציפה, היוצרת פתיחה 180 מעלות.  
כרוך בכריכה קשה פרי עיצובכם. 
ניתן לבצע בו את כל פעולות העריכה של תוכנת MyAlbum
גודל: 20x20 ס"מ
נייר: פוטו (צילום) 380 גרם
כריכה: כריכה קשה כספר מודפסת לפי עיצובכם 
Plana Album 20X20
חדש!
מחיר עמודים - ש"ח
מספר עמודים:
0% הנחה | ש"ח ש"ח